Pozyskiwanie kapitału dla firmy. Kluczowe narzędzia.

Pozyskiwanie kapitału dla firmy to proces, do którego się należy dobrze przygotować. Przedsiębiorca czy założyciel startupu powinien opracować trzy kluczowe materiały dla inwestora. Każdy z tych materiałów wykorzystuje się na innym etapie procesu pozyskiwania finansowania.

Pozyskiwanie kapitału dla firmy opiera się na wykorzystaniu trzech następujących kluczowych narzędzi:

  • teaser inwestycyjny,
  • prezentacja inwestorska, czyli pitch-deck,
  • model finansowy.

Poniżej opiszę każdy z wymienionych materiałów dla inwestora.

Teaser inwestycyjny ma przedstawić firmę

Teaser inwestycyjny to kluczowe narzędzie pierwszego kontaktu z inwestorem. Objętość tego materiału dla inwestora nie powinna być dłuższa niż 2 strony, a tylko w uzasadnionych przypadkach – 3 strony. Celem tego narzędzia jest uzyskanie możliwości spotkania z inwestorem.

Materiał ten powinien przedstawiać najważniejsze obszary firmy czy projektu inwestycyjnego. Niektóre obszary przedstawia się skrótowo, a inne bardzo szeroko. Wybór konkretnych obszarów zależy od specyfiki firmy.

Firma, która realizuje pozyskiwanie kapitału, nie powinna ukrywać nazwy firmy. Takie działanie w 99,99% przypadków nie ma najmniejszego sensu. Dzięki jej przedstawieniu, inwestor będzie miał możliwość „sprawdzenia” firmy w sieci internetowej (np. dane rejestracyjne, media społecznościowe). W tym ujęciu, podanie nazwy firmy działa na jej korzyść i ją uwiarygadnia. Nazwa firmy powinna być zawsze przedstawiona na samym początku teasera inwestycyjnego.

Jeśli firma jeszcze nie istnieje to projekt powinien mieć co najmniej jakąś nazwę nawiązującą do specyfiki projektu. To nie musi być ostateczna nazwa projektu, nawet w przypadku już założonej spółki. Często, gdy inwestor decyduje się na inwestycję w startup następuje zmiana nazwy firmy. Dzieje się to oczywiście po analizach rynkowych i akceptacji założyciela czy założycieli startupu.

Pozyskiwanie kapitału – pitch-deck, czyli prezentacja inwestorska

Pitch-deck, czyli prezentacja inwestorska, to materiał, który wykorzystuje się przede wszystkim podczas spotkania z inwestorem. Z założenia nie powinien on zawierać zbyt dużą ilość tekstu. Jego celem jest wsparcie założyciela czy założycieli podczas prezentacji firmy czy projektu.

Materiał ten powinien odnosić się do wszystkich kluczowych kwestii w projekcie, ale w sposób szerszy niż robi to teaser inwestycyjny. Przykładowo, pitch-deck może się szerzej odnieść do takiej kwestii jak misja firmy. Wbrew pozorom, mówi ona bardzo dużo o samej firmie, a w tym między innymi o pomysłach na rozwój, podejściu do zaspokajania potrzeb klientów, sposobie pozyskiwania klientów. Misja firmy to temat, który przedstawia się inwestorowi podczas pierwszego spotkania.

Pitch-deck jest też często wykorzystywany jako zamiennik teasera inwestycyjnego. W takim przypadku, powinien on zawierać dużą ilość tekstu, ponieważ inwestor będzie się z nim zapoznawał samodzielnie.

Pozyskiwanie kapitału wymaga rzetelnego modelu finansowego

Model finansowy to narzędzie, które jest wykorzystywane, gdy inwestor wyrazi zainteresowanie poszerzeniem wiedzy o firmie czy projekcie. Etap ten zwykle występuje po pierwszym lub drugim spotkaniu z inwestorem.

Pozyskiwanie kapitału wymaga modelu finansowego zawierającego kilkuletnie prognozy rozwoju firmy czy projektu. Model finansowy odnosi się do kluczowych danych finansowych, a w tym między innymi przychodów, kosztów, wyniku finansowego, a także kwoty wymaganego kapitału. Dodatkowo, przedstawione są tam dane niefinansowe, a w tym na przykład liczba użytkowników, liczba transakcji czy liczba klientów.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting (www.private-equity.pl). Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w takich obszarach jak sprzedaż firmy, wycena firmy i pozyskiwanie finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − 5 =