Jak napisać pozew o alimenty dla dziecka oraz wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas procesu?

Zapewnienie odpowiedniego wsparcia finansowego dla dziecka to priorytetowe zadanie, które leży w gestii obu rodziców. Niestety, w przypadku rozpadu związku często konieczne staje się korzystanie z instytucji sądowych w celu uregulowania kwestii alimentacyjnych. W takich sytuacjach, prawidłowe wypełnienie wniosku o alimenty dla dziecka oraz zabezpieczenie alimentów na czas procesu staje się niezbędnym krokiem, mającym na celu zapewnienie dobrobytu dziecka.

Pozew o alimenty – najważniejsze elementy, o których trzeba pamiętać

Pozew o alimenty, jak każde pismo procesowe musi spełniać warunki określone w przepisach postępowania cywilnego, zwłaszcza 126 k.p.c. i następnych. Konieczne jest oznaczenie sądu, do którego pismo jest skierowane, daty i miejsca sporządzenia pisma, imion i nazwisk stron, numerów PESEL stron, wskazanie rodzaju pisma oraz osnowy i żądania . Niezbędne jest wymienienie faktów, na których strona opiera swój pozew oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów. Na końcu dokumentu znajduje się podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wymienienie załączników.

W każdym pozwie o alimenty wskazujemy numery PESEL dziecka i pozwanego oraz przedstawiciela ustawowego. Do pozwu sporządzonego przez pełnomocnika dołączamy pełnomocnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna reprezentującego dziecko. Jeśli nie jest znany numer PESEL rodzica zobowiązanego do alimentacji, wnioskujemy, żeby Sąd ustalił numer, zgodnie z przepisem 208 1 k.p.c. Pod oznaczeniem stron znajduje się żądanie zasądzenia alimentów na rzecz dziecka w określonej wysokości, płatnych do 10-tego dnia każdego miesiąca na wskazany rachunek bankowy. Nie należy zapominać o zabezpieczeniu, które przysługuje na czas procesu. Warto o tym pamiętać, gdyż proces może trwać kilka miesięcy.

W uzasadnieniu musi znaleźć się dokładne opisanie usprawiedliwionych wydatków dziecka oraz kosztów utrzymania rodzica. Należy wykazać każdy rachunek opłacany regularnie, jak zapłata za czynsz, gaz, prąd, wodę, telefon, Internet itp. Nie może zabraknąć żadnego wydatku, począwszy od czesnego za szkołę prywatną, skończywszy na wizycie u fryzjera. Dobrze jest dołączyć do pozwu rachunki i faktury lub elektroniczne potwierdzenia zapłaty.

Przykładowe wydatki roczne na dziecko około 12-letnie.

Stałe wydatki miesięczne: opłaty mieszkaniowe ( czynsz, prąd, telefon, Internet, Netflix) jedzenie, środki czystości, ubrania (sukienki, kurtki, spodnie, bluzki, koszulki, ubiór sportowy, ozdoby na włosy, bransoletki, kolczyki, spodnie, skarpetki, bielizna), buty ( buty sportowe, buty zmienne do szkoły, buty na każdą porę roku, klapki, sandały), kosmetyki i artykuły higieniczne ( kremy, żele pod prysznic, szampon, podpaski, odżywka do włosów, krem do twarzy, na wypryski, papier toaletowy nawilżany, chusteczki, pasta do zębów, żel, płyn do płukania ust, proszek do prania, płyn do tkanin, kremy, toniki, szczoteczka do zębów, odżywka do włosów, żele, podpaski, tampony, środki higieny, perfumy), rozrywka i kultura ( kino, teatr, imprezy tematyczne Halloween, karnawałowe, filharmonia, muzea, urodziny koleżanek, książki, basen, zdrowie (witaminy , suplementy diety, leki na przeziębienie, dentysta), fryzjer, koraliki, notesy, zabawki, ozdobne długopisy, karta miejska, wyposażenie pokoju dziecka, ortodonta, stomatolog, leczenie, rehabilitacja, czesne w prywatnej szkole, kieszonkowe, internat, koszty opiekunki.

Wydatki związane ze szkołą, zajęciami dodatkowymi – komitet rodzicielski / klasowe/ mikołajki klasowe, zajęcia dodatkowe: korepetycje z matematyki, hiszpański, taekwondo, materiały szkolne (w tym artykuły papiernicze, kreatywne), sprzęt sportowy i zajęcia sportowe (rolki, łyżwy, rower, w tym konserwacja sprzętów, ochraniacze ), opłata za harcerstwo, ubezpieczenie, mikołajki, wigilia klasowa.

Wydatki okazjonalne/coroczne- organizacja przyjęcia urodzinowego, wycieczki szkolne, kolonie letnie i wydatki z tym związane ( kolonie nad morze, nad jezioro i w góry ok. 14 dni), wakacje/wyjazdy na wycieczki zagraniczne latem.

Wniosek o zabezpieczenie alimentów

We wniosku o zabezpieczenie wykazujemy zasadność naszego roszczenia oraz powołujemy się na niewystarczalne pokrywanie wydatków miesięcznych na dziecko. Nie jest to sprawa oczywista, że należy nam się zabezpieczenie, gdyż stopa życia opiekuna może być na tyle wysoka, że nie uzasadnia orzeczenia o zabezpieczeniu. Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia, jak wyjaśniono to w doktrynie sądowej, wiąże się z koniecznością uwiarygodnienia przez wnioskodawcę faktów, z których jest ono wywodzone. Nie przesądza on przy tym kwestii ich prawdziwości na gruncie postępowanie głównego. Istotą postępowania zabezpieczającego jest bowiem to, że sąd dokonuje jedynie pobieżnej (wstępnej) analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego, natomiast nie jest nim uznanie dochodzonego roszczenia za udowodnione (zob. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 7 maja 2012 r., sygn. akt I Acz 782/12; Lex elektr. oraz postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 grudnia 2006 r., sygn. akt I ACz 1129/06, Lex elektr.). Powodem orzeczenia zabezpieczenia jest zmiana okoliczności wpływających na wysokość alimentów, jak np. wiek dziecka, konieczność pokrycia dodatkowych wydatków, itp. Sąd weźmie pod uwagę, czy zostały spełnione warunki z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wniosek składany wraz z pozwem nie podlega standardowej opłacie w kwocie 100 zł.

Przepisy prawne i istotne aspekty postępowania cywilnego

Zgodnie z art. 730 § 1 k.p.c., w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd można żądać udzielenia zabezpieczenia, pod warunkiem (art. 7301 § 1 k.p.c.), że strona uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje przy tym zgodnie z art. 7301 § 2 k.p.c., wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie. W świetle powyższych przepisów skutecznie może żądać zabezpieczenia ten kto wykaże istnienie obu przesłanek. W myśl art. 753 § 1 k.p.c. w sprawach o alimenty zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej. W sprawach tych podstawą zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art.133§1kro). Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 kro). Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego (art. 135 § 2 kro), w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Uprawdopodobnienie jest środkiem zastępczym dowodu i polega na uwiarygodnieniu wszelkich przesłanek prowadzących do powstania roszczenia. W przypadku roszczenia o podwyższenie alimentów dziecka względem rodzica, oznacza to konieczność uprawdopodobnienia zwiększenia się potrzeb małoletniego i zwiększenia się możliwości zarobkowych zobowiązanego (art. 138 kro). Podstawową funkcją postępowania zabezpieczającego jest natomiast zapewnienie uprawnionemu ochrony w związku z możliwymi niekorzystnymi skutkami, które mogą nastąpić na skutek długotrwałości postępowania sądowego. W przypadku spraw o alimenty takim niekorzystnym skutkiem jest pozbawienie osoby uprawnionej środków do życia. Uzyskanie zabezpieczenia zezwala na zniwelowanie niekorzystnych następstw uzyskania ostatecznego rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w terminie późniejszym niż samo wszczęcie postępowania.

Podsumowanie

W związku z powyższym, wysoce prawdopodobne jest, że strona nie uzyska zabezpieczenia, jeśli pozwany realizuje obowiązek alimentacyjny. Przy zwiększaniu wysokości alimentów konieczna jest analiza wielu czynników, jak zmiana okoliczności oraz poziom życia rodziców. Nie należy się zniechęcać, jeśli nie uzyska się zabezpieczenia przy pozwie o zwiększenie wysokości alimentów na dziecko. Wynika to po prostu z pobieżnej analizy sytuacji życiowej wiodącego rodzica oraz potrzeb dziecka. Sąd może przekonać się o słuszności wniesionego pozwu na dalszym etapie postępowania, co ważne, wniosek o zabezpieczenie można wnosić także podczas trwającego już procesu, niekoniecznie musi trafić do sądu wraz z pozwem.

Kancelarii Radców Prawnych Aneta Pietrzak

Potrzebujesz pomocy prawnej w sprawach o alimenty na dziecko? Kancelaria Radców Prawnych Aneta Pietrzak z Wrocławia oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie spraw rodzinnych. Zawsze dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb klienta i podejmujemy wszelkie działania, aby osiągnąć pozytywne rezultaty dla naszych klientów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalną pomoc i wsparcie w Twojej sprawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

jedenaście + dwadzieścia =