Jak obligacje mogą stanowić część Twojego portfela inwestycyjnego?

Czytelniku! pamiętaj, że wszystkie informacje i porady zawarte na naszym portalu nie zastąpią indywidualnej konsultacji z fachowcem/lekarzem i nie są poradą inwestycyjną. Stosowanie treści zawartych na naszym blogu w praktyce każdorazowo powinno być konsultowane z specjalistą o odpowiednich kwalifikacjach. Redakcja i wydawca portalu nie ponoszą odpowiedzialności ze stosowania porad zamieszczanych na stronie.

Informacja reklamowa

Budując swój portfel inwestycyjny warto oprzeć go na kilku fundamentach, to znaczy inwestować nie tylko w instrumenty, które teoretycznie mogą wypracować najwyższą stopę zwrotu, ale także w takie, które go stabilizują i potencjalnie dobrze zachowują się w czasie giełdowej bessy.

Tym drugim fundamentem są oczywiście obligacje, czyli forma pożyczki, którą zaciąga u nas emitent obligacji, a my jako kupujący zarabiamy na odsetkach. Inwestor ma do dyspozycji dwa rodzaje obligacji. Pierwszym są obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa i jest to instrument rynku kapitałowego, który jest powszechnie uważany za najbezpieczniejszą inwestycję. Drugim rodzajem obligacji – tutaj ryzyko inwestycyjne jest oczywiście większe – są obligacje korporacyjne, a ich emitentem są po prostu przedsiębiorstwa. Obligacje korporacyjne polskich firm są notowane na giełdowym rynku Catalyst.

Każdy z rodzajów obligacji inwestor może kupić samodzielnie zakładając rachunek w biurze maklerskim lub w niektórych bankach. Lepszym jednak rozwiązaniem wydaje się jednak być zainwestowanie pieniędzy w fundusze inwestycyjne, które inwestują w obligacje. Na polskim rynku jest bardzo szeroki wybór funduszy obligacji skarbowych, korporacyjnych, a także takich, które mają w swoich portfelach oba ich komponenty. 

Fundusze inwestycyjne

Mniej doświadczonemu inwestorowi może się wydawać, że pierwszy sposób – samodzielne nabycie obligacji – jest prostszy, a do tego tańszy, bo nie ponosi on żadnych opłat, które są oczywiście naliczane przez fundusze inwestycyjne. Prawda jest jednak bardziej skomplikowana. Wbrew pozorom obligacja, nawet skarbowa, nie jest tak prostym instrumentem jak mogłoby się zdawać. Ostatecznie to z reguły inwestycja w fundusze obligacyjne przynosi wyższą stopę zwrotu niż samodzielny zakup obligacji.

Jeszcze większa jest różnica w wypadku obligacji korporacyjnych. Inwestor musi zdawać sobie sprawę, że przynajmniej teoretycznie istnieje duże ryzyko upadłości emitenta, a więc przedsiębiorstwa, którego obligację kupiliśmy. W ostatnich latach tego rodzaju sytuacje są nieliczne, ale w latach dziewięćdziesiątych zdarzały się bardzo często. Zazwyczaj emitenci popadają w problemy w okresach spowolnienia gospodarczego, choć oczywiście przyczyn upadłości może być bardzo wiele.

Stabilizacja portfela

Wielką zaletą funduszy obligacji jest dywersyfikacja. Portfel funduszy inwestycyjnych jest złożony z obligacji wielu emitentów, co oznacza rozproszenie ryzyka i nawet jeśli jedna z firm, która obligacje wyemitowała ma kłopoty, to w niewielkim stopniu odciska się to na wynikach całego funduszu. W wypadku indywidualnego inwestora musi się on liczyć z większym ryzykiem.

Zaletą funduszy obligacji jest stabilizacja portfela, bo wahania cen w wypadku tego instrumentu są mniejsze niż w wypadku akcji.

Zastrzeżenia prawne

Materiały i informacje prezentowane w niniejszym dokumencie służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie stanowią rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani usługi doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 646, z późn. zm.), jak również oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, z późn. zm.). Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Caspar TFI S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym dokumencie, ponosi wyłącznie inwestor.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

18 − 9 =