Świadectwo energetyczne w przypadku zabytkowych budynków – co trzeba wiedzieć?

Nowelizacja przepisów z 28 kwietnia 2023 roku narzuciła na wielu właścicieli nieruchomości obowiązek uzyskania świadectwa energetycznego. Jest ono niezbędne w przypadku chęci odsprzedaży bądź wynajmu danego mieszkania czy domu, ale nie tylko. Muszą się o nie postarać także właściciele budynków usługowych czy też obiektów mieszkalnych, które przeszły np. termomodernizację.

Czy ten sam dokument jest wymagany, gdy w grę wchodzi zamieszkiwanie budynku zabytkowego? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Czym jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne, a mówiąc dokładniej świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, to dokument, który informuje o efektywności energetycznej danego obiektu. Choć przed nowelizacją przepisów obowiązek posiadania takiego dokumentu istniał, to jednak egzekwowanie go nie było tak skuteczne, co wynikało z wcześniejszych przepisów.

Obecnie o uzyskanie takiego dokumentu musi się postarać zdecydowana większość właścicieli rozmaitych nieruchomości, w tym nowo wybudowanych. Dokument jest niezbędny, gdy dany budynek czy mieszkanie lub dom jednorodzinny ma stanowić przedmiot sprzedaży lub planowany jest jego wynajem.

Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne wydawane jest przez audytorów energetycznych. Osoby posiadające uprawnianie do przeprowadzenia takiego audytu, znajdują się w specjalnym wykazie, który udostępnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii. O sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej można zwrócić się do wybranych firm, które mają w swoich szeregach uprawnionych audytorów i realizują taką usługę – przykładowo na stronie https://energetyczne24.online/.

Świadectwo energetyczne a budynek zabytkowy

Istnieje kilka wyjątkowych, kiedy to właściciele nie są zobowiązani do uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej. Dotyczy to między innymi budynków, które podlegają ochronie w związku z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dokładana interpretacja tego przepisu zrodziła jednak pewne wątpliwości.

Okazuje się bowiem, że według stanowiska Narodowego Instytutu Dziedzictwa, z obowiązku uzyskania omawianego dokumentu zwolnione są zabytki, które zostały wpisane do rejestru zabytków. Ponadto budynki, które znajdują się w wojewódzkiej bądź gminnej ewidencji zabytków. Ten wyjątek nie dotyczy jednak obiektów, które znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego bądź ruralistycznego, ale nie są objęte indywidualną ochroną konserwatorską.

Czy warto mimo wszystko starać się o uzyskanie takiego dokumentu, nawet w powyższej sytuacji, gdy nie jest to niezbędne? Okazuje się, że tak, bo dla kupującego lub najemcy świadectwo energetyczne stanowi istotną informację o zapotrzebowaniu m.in. na energię grzewczą. Finalnie więc oferta staje się dla potencjalnie zainteresowanej osoby, po prostu atrakcyjniejsza.

Dobrze jest zatem znać dokładne brzmienie przepisów, aby wiedzieć, kiedy bezwzględnie należy uzyskać świadectwo energetyczne, a kiedy, mimo zwolnienia z tego obowiązku, po prostu warto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

piętnaście + dziewięć =