Jak szybko i wygodnie wypełnić DN-1?

Osoby prawne, jednostki organizacyjne i spółki niemające osobowości prawnej będące w posiadaniu nieruchomości muszą każdego roku składać w urzędzie gminy deklarację DN-1. Jak wypełnić ten dokument, by poprawnie wyliczyć wysokość podatku? Jaka jest alternatywa dla papierowych formularzy?

Obowiązek osób prawnych

Posiadanie gruntów, budynków lub ich części bądź budowli przez osoby prawne wymaga corocznego dopełnienia formalności związanych z podatkiem od nieruchomości. W przeciwieństwie do osób fizycznych, za które jego wysokość oblicza gmina, osoby prawne muszą to zrobić samodzielnie. Służy do tego deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1. Jak wypełnić ten druk? Zapoznaj się z poniższą instrukcją. 

Deklaracja DN-1 jak wypełnić krok po kroku

Właściciele nieruchomości często szukają odpowiedzi na pytanie – DN-1 jak wypełnić. Wątpliwości wynikają zwykle z dość niejednoznacznymi polami papierowego formularza. 

Pole 1. Osoby prawne i inne podmioty zobowiązane do wypełnienia DN-1 podają w tym miejscu numer NIP. Jedyną sytuacją, gdy konieczne jest podanie numeru PESEL, jest współwłasność osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest płatnikiem VAT. W tej sytuacji osoba fizyczna dopełnia formalności na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Sekcja A. Organem podatkowym właściwym dla podatku od nieruchomości jest urząd miasta lub gminy właściwy według miejsca położenia gruntu, budynku lub budowli. 

Pole 6: Jeśli składasz DN-1 po raz kolejny, okresem tym będzie styczeń danego roku. Jeśli po raz pierwszy – miesiąc następujący po miesiącu nabycia/przejęcia w posiadanie nieruchomości. 

Sekcja B. Wskaż, czy jesteś właścicielem, czy współwłaścicielem nieruchomości.

Sekcja C. Podaj wszystkie wymagane dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania).

Sekcja D. Uzupełnij dane o przedmiotach opodatkowania. Potrzebne będą informacje o powierzchni gruntów lub powierzchni użytkowej budynków oraz stawce podatku. 

Ważne! Stawki podatku od nieruchomości są ustalane indywidualnie przez każdą gminę. Zanim więc zaczniesz wypełniać DN-1, zapytaj w swoim urzędzie o aktualne ustalenia. Czasem miasta lub gminy publikują je na swoich stronach internetowych.

Pamiętaj też o podziale powierzchni budynków na wysokości – to istotne, ponieważ dla niższych kondygnacji podatek jest niższy (50% dla wysokości od 140 do 220 cm) lub nie ma go wcale (poniżej 140 cm).

Na tym etapie ważnym zadaniem jest samodzielne obliczenie wysokości podatku. Następnie w sekcji E – rozbicie go na 12 rat proporcjonalnych. 

Sekcja F. Podaj liczbę załączników ZDN-1 i ZDN-2.

Sekcja G. Podanie danych kontaktowych nie jest obowiązkowe, ale w razie potrzeby znacząco ułatwia kontakt z urzędem. 

Sekcja H. Czytelnie podpisz dokument. W razie potrzeby powinna to zrobić także osoba, która cię reprezentuje.

Zamiast formularza – kalkulator Przyjaznych Deklaracji

Uzupełnianie pól urzędowych formularzy może sprawiać trudność. Alternatywą dla tradycyjnego wypełniania DN-1 są Przyjazne Deklaracje – intuicyjny kreator, który nie tylko prowadzi podatnika przez generowanie dokumentu za pomocą pytań, ale też automatycznie dobiera stawki podatkowe, wylicza podatek, tworzy komplet załączników, a nawet importuje dane o nieruchomości z pliku Excel. Tak przygotowana deklaracja DN-1 jest gotowa do wydruku lub elektronicznej wysyłki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

17 + 2 =