Co może, a czego nie może Mała Instytucja Finansowa (MIP), oraz jakie są wymogi uzyskania tego statusu?

Mała instytucja płatnicza (MIP) to podmiot, która świadczy usługi płatnicze, których wartość nie może przekroczyć 1,5 milionów euro miesięcznie. Podmiot, który otrzymał od KNF status MIP może oferować różnorodne usługi płatnicze, takie jak przekazywanie środków, obsługa kart płatniczych, przetwarzanie płatności internetowych, czy też taki podmiot może działać jako platforma płatności mobilnych.

 Mała Instytucja Płatnicza to metoda prowadzenia działalności finansowej, której początki sięgają 2018 roku, więc jest to stosunkowo nowa regulacja. MIP to podobny status do Krajowej Instytucji Płatniczej (KIP), ale wymogi regulacyjne w przypadku MIP są dużo mniejsze. Dzięki temu jest to forma prowadzenia działalności, które jest dostępna dla szerokiego grona firm. Czytaj dalej i dowiedz się, co może, a czego nie może MIP, oraz jakie są wymogi uzyskania tego statusu?

Co może robić Mała Instytucja Płatnicza?

Firma, czy osoba fizyczna posiadająca status MIP zyskuje szereg możliwości, ponieważ może:

 • Obsługiwać płatności online i offline, których wartość miesięczna nie przekracza 1 500 000 euro w miesiącu. MIP może oferować przekazywanie użytkownikom pieniędzy między kontami bankowymi, zarówno w kraju, jak i za granicą.
 • Wydawać karty płatnicze swoim klientom, umożliwiając im dokonywanie płatności w sklepach, w internecie oraz wypłacanie gotówki z bankomatów.
 • Prowadzić rachunki swoich użytkowników, na których zdeponowane jest maksymalnie 2000 euro. 
 • Udzielać kredytów/ pożyczek.
 • Stworzyć platformę płatności mobilnych. Mała instytucja płatnicza może rozwijać i obsługiwać aplikacje mobilne umożliwiające dokonywanie płatności online.
 • Prowadzić kantory w internecie, lub giełdy walut.

Jakie są ograniczenia Małej Instytucji Płatniczej?

Podmiot MIP nie może:

 • Inwestować posiadanych środków użytkowników. MIP nie ma prawa prowadzenia działalności inwestycyjnej, takiej jak zarządzanie portfelem inwestycyjnym.
 • Prowadzić działalności poza granicami Polski. Wynika to przede wszystkim z różnic w przepisach regulujących płatności w różnych krajach.
 • Emitować fizycznej waluty, ani pieniędzy elektronicznych.
 • Świadczyć usług PIS – Usługa Inicjowania Płatności (PIS) to usługa płatnicza, która umożliwia dokonywanie płatności online za pomocą swojego konta bankowego, ale bezpośrednio z aplikacji lub serwisu internetowego, który oferuje daną usługę.
 • Świadczyć usług AIS –  jest to usługa płatnicza, która umożliwia firmom trzecim (takim jak firmy fintech, aplikacje mobilne, czy inne instytucje) dostęp do informacji o rachunkach bankowych klientów.

Jakie wymogi musi spełniać Mała Instytucja Finansowa?

 1. Po pierwsze, każdy podmiot mający siedzibę lub adres zamieszkania w Polsce może ubiegać się o status Małej Instytucji Płatniczej, o ile spełnia określone warunki przewidziane w ustawie o usługach płatniczych.
 2. Zarządca MIP nie może być karany. Warto jednak dodać, że osoba zarządzająca nie musi mieć wykształcenia, czy doświadczenia ukierunkowanego na zarządzanie instytucją płatniczą.
 3. Jeśli chodzi o dokumenty, podmiot musi dostarczyć do KNF następujące dokumenty:
 • plan finansowy,
 • program działalności,
 • procedury: zarządzania ryzykiem/ ochrony środków/ anonimowego zgłaszania naruszeń/ ochrony środków/ reklamacyjna/ monitorowania limitów transakcyjnych
 • procedura AML/ CFT 
 • analiza ryzyka AML/ CFT 

Są to podstawowe dokumenty, które należy dostarczyć do KNF. Urząd ten może poprosić jednak o inne dokumenty, takie jak na przykład: dokumentacja RODO, czy regulamin/ umowa świadczeń  usług płatniczych. Warto wspomnieć, że nie ma obowiązku składania w Komisji Nadzoru Finansowego oświadczeń dotyczących właścicieli, zarządu ani powiązań kapitałowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 − 10 =